VAŠ PARTNER U POSLOVANJU

Online računovodstvene usluge. Prilagođene brzom tempu života. Štedimo i Vaše i naše vrijeme.

Glavne usluge koje pružamo

Knjigovodstvo

Usluge knjiženja svih poslovnih promjena, priprema i predaja finansijkih izvještaja

Pomoć u registraciji privrednih društava

Mogućnost podrške pri osnivanju privrednih društava, komunikacija sa notarima i privrednim sudovima

Poreske prijave

Višegodišnje iskustvo u pripremi svih vrsta poreskih prijava

Računovodstveni softver koji je takođe dostupan i klijentima besplatno

Knjiženja se vrše u računovodstvenom softveru kojemu imate pristup bez dodatnih troškova za Vaše privredno društvo. Biće instaliran i na vašem računaru.

U cijenu usluga je uključena i jedna licenca za računovodstveni softver. Jedna licenca je dovoljna za 90% privrednih društava. Ostalih 10% su već malo veća privredna društva koja imaju potrebu da imaju na više zaposlenih da pristupaju softveru u isto vrijeme.

Sa pristupom softveru ste u mogućnosti da izdajete račune, pregledavate stanje kupaca i dobavljača, pratite sva knjiženja poslovnih događaja na osnovu dostavljene dokumentacije.

Prednosti naše online verzije:
1. Mogućnost izdavanja faktura bilo gdje da se nalazite, pod uslovom da imate pristup internetu i laptop ili smart telefon,
2. Pošto se bankovni izvodi knjiže na dnevnoj osnovi, pregled stanja prema kupcima i dobavljačima je bez kašnjenja, tj. znate stanje potraživanja i dugovanja. Zahvaljujući tome možete reagovati na vrijeme. I ne morate odlagati poziv kupcima, jer niste sigurni koje je stanje,
3. Naloge za službena putovanja pravite direktno iz aplikacije,
4. Opcija za digitalizaciju svih dokumenata, da ih imate sačuvane u PDF-u,
5. Mogućnost podjele prihoda i troškova prema proizvodima, da možete lakše analizirati koji su vam proizvodi profitabilni, a koji donose samo trošak,
6. Nema geografske limitiranosti, računovodstvo je u Banja Luci, vaš biznis može biti bilo gdje u Bosni i Hercegovini,
7. Izvještaji se mogu isprintati, ali takođe i pregledati u excel formatu. Svaka ozbiljnija analiza je ovim olakšana,
8. Online knjigovodstveni softver omogućava ažuriranje u realnom vremenu svih pozicija konta. Zahvaljujući tome uštedićete na formiranju vlastitog računovodstvenog odjela. Možemo da Vas pratimo koliko god ste mali ili veliki,
9. Nemogućnost gubitka podataka. Podaci se nalaze na serveru koji se bekapuje svakodnevno. Komunikacije između računara i servera je kriptovana, tako da nema mogućnosti da Vam neko gleda podatke. Sigurno je kao i da je softver na lokalnom računaru,
10. Jednostavna instalacija fiskalne kase,
11. …

Kalendar aktivnosti (Porezi direktni i indirektni, Godišnji finansijski izvještaji, ostali izvještaji)

Januar

10-ti: Podnošenje PDV prijave,
20-ti: Podnošenje ePDV prijava(eKUF,eKIF),
Porez na lični dohodak isplaćen u prethodnom mjesecu,
Doprinosi na neto platu,
Akontacija poreza na dobit
31: Izvještaj o ino-kreditima.

Februar

10-ti: Podnošenje PDV prijave,
20-ti: Podnošenje ePDV prijava(eKUF,eKIF),
Porez na lični dohodak isplaćen u prethodnom mjesecu,
Doprinosi na neto platu,
Akontacija poreza na dobit
28. Februar: Godišnji finansijski izvještaj,
Republička taksa

Mart

10-ti: Podnošenje PDV prijave,
Šume i protivpožarno
20-ti: Podnošenje ePDV prijava(eKUF,eKIF),
Porez na lični dohodak isplaćen u prethodnom mjesecu,
Doprinosi na neto platu,
Akontacija poreza na dobit
31. Mart: Porez na dobit, Porez na dohodak
Komunalna taksa

April

10-ti: Podnošenje PDV prijave,
20-ti: Podnošenje ePDV prijava(eKUF,eKIF),
Porez na lični dohodak isplaćen u prethodnom mjesecu,
Doprinosi na neto platu,
Akontacija poreza na dobit

Maj

10-ti: Podnošenje PDV prijave,
20-ti: Podnošenje ePDV prijava(eKUF,eKIF),
Porez na lični dohodak isplaćen u prethodnom mjesecu,
Doprinosi na neto platu,
Akontacija poreza na dobit

Juni

10-ti: Podnošenje PDV prijave,
20-ti: Podnošenje ePDV prijava(eKUF,eKIF),
Porez na lični dohodak isplaćen u prethodnom mjesecu,
Doprinosi na neto platu,
Akontacija poreza na dobit

Juli

10-ti: Podnošenje PDV prijave,
20-ti: Podnošenje ePDV prijava(eKUF,eKIF),
Porez na lični dohodak isplaćen u prethodnom mjesecu,
Doprinosi na neto platu

Avgust

10-ti: Podnošenje PDV prijave,
20-ti: Podnošenje ePDV prijava(eKUF,eKIF),
Porez na lični dohodak isplaćen u prethodnom mjesecu,
Doprinosi na neto platu,
Akontacija poreza na dobit

Septembar

10-ti: Podnošenje PDV prijave,
20-ti: Podnošenje ePDV prijava(eKUF,eKIF),
Porez na lični dohodak isplaćen u prethodnom mjesecu,
Doprinosi na neto platu,
Akontacija poreza na dobit

Oktobar

10-ti: Podnošenje PDV prijave,
20-ti: Podnošenje ePDV prijava(eKUF,eKIF),
Porez na lični dohodak isplaćen u prethodnom mjesecu,
Doprinosi na neto platu,
Akontacija poreza na dobit

Novembar

10-ti: Podnošenje PDV prijave,
20-ti: Podnošenje ePDV prijava(eKUF,eKIF),
Porez na lični dohodak isplaćen u prethodnom mjesecu,
Doprinosi na neto platu,
Akontacija poreza na dobit

Decembar

10-ti: Podnošenje PDV prijave,
20-ti: Podnošenje ePDV prijava(eKUF,eKIF),
Porez na lični dohodak isplaćen u prethodnom mjesecu,
Doprinosi na neto platu,
Akontacija poreza na dobit

Kontakt